Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương- TS. Nguyễn Thị Đông
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  460.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 510

 

Giáo trình kế toán quốc tế được tố chức biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán đồng thời cũng là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết cho những người làm công tác khoa học nghiên cứu, cán bộ quản lý kinh tế và bạn đọc quan tâm.Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:Phần I: Giới thiệu tống quan về kế toán quốc tếChương 1: Sự cần thiết khách quan và lịch sử hình thành kế toán quốc tếChương 2: Nội dung chủ yếu của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và phương hướng vận dụng Phần II: Đặc điểm hệ thống kế toán Bắc MỹChương 3: Khái quát về hệ thống kế toán Bắc MỹChương 4: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố địnhChương 5: Kế toán lương và các khoản công nợ Chương 6: Kế toán hàng tồn khoChương 7: Kế toán chi phí sản xuất và kinh doanhChương 8: Kế toán bán hàngChương 9: Kế toán điều chỉnh chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động kinh doanhChương 10: Kế toán vốn bằng tiền, các loại chứng khoán, thương phiếu và chiết khấuChương 11: Kế toán trong công ty cổ phần và công ty hợp danhPhần III: Đặc điểm hệ thống kế toán Tây ÂuChương 12: Khái quát chung hệ thống kế toán Tây ÂuChương 13: Kế toán bất động sản và khấu hao bất động sảnChương 14: Kế toán tiền lương Chương 15: Kế toán hàng tồn khoChương 16: Kế toán bán hàng và các khoản thu nhập Chương 17: Kế toán điều chỉnh chi phí, thu nhập và xác định kết quả niên bộ…