Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng Tài chính - Tiền tệ ở Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Học viện Tài chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  136.00 gam
 • Kích thước:

  15×21 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 131

 

Khủng hoảng tài chính dang diễn ra ngày càng liên tục với cường độ mạnh và diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả rất nặng nề đối với cả các quốc gia công nghiệp phát triển lẫn các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu các giải pháp để ngăn ngừa khủng hoảng tài chính – tiền tệ là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay không chỉ ở nước ta mà còn trong khu vực và trên toàn thế giới.
Nội dung chính của cuốn sách ” Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng Tài chính – Tiền tệ ở Việt Nam” là trên cơ sở phân loại hệ thống hoá các quan điểm trong và ngoài nước về khủng hoảng tài chính – tiền tệ, phân tích đánh giá nền tài chính tiền tệ Việt Nam hiện nay để làm rõ những nguyên nhân, mầm mống có thể gây ra khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Việt Nam hoặc/ và chịu tác động
nặng nề từ khủng hoảng trong khu vực vàtoàn cầu từ đó đề xuất xây dựng hệ thống giải pháp khả thi nhằm tiêu diệt các ” mầm mống ” có thể gây ra khủng hoảng có tác dụng thiết lập hệ thống phòng ngừa, miễn dịch đối với khủng hoảng cho Việt Nam tương lai…