Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Ngô Thị Ngọc Huyền
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  238.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  2000
 • Số trang: 258

 

Mục đích của cuốn sách là xây dựng các mục tiêu định hướng phát triển ngoại thương TP. Hồ Chí Minh ( vừa mang tính chiến lược dài hạn, vừa cụ thể về các mặt định hướng: kim ngạch xuất khẩu, nhịp độ tăng trưởng qua từng giai đoạn, cân đối xuất nhập, cơ cấu mặt hàng và cơ cấu thị trường xuất nhập) thích hợp với các điều kiện phát triển tronh tình hình mới. Đồng thời đề xuất các biện pháp thực hiện mang tính đồng bộ và có luận chứng khoa học chặt chẽ để đóng góp cho các nhà quản lý tham khảo và vận dụng trong quá trình phát triển hoạt động ngoại thương của địa bàn TP. Hồ Chí Minh sắp tới…