Định giá cước viễn thông - Lý thuyết và thực tiễn

Thông tin chi tiết

 • Người dịch: Mai Thế Nhượng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  370.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2001
 • Số trang: 377

 

Mục tiêu của cuốn Định giá cước viễn thông – Lý thuyết và thực tiễn là làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa lý thuyết kinh tế chuẩn tắc về định giá, các mục tiêu về phúc lợi xã hội, hiệu quả kinh tế và tính công bằng, thực tiễn định giá cước viễn thông của các nhà quản lý và các doanh nghiệp. Đặc biệt, các chế độ định giá cước mới được gắn với lý thuyết định giá đa sản phẩm và định giá phi tuyến. Nhiều nguyên lý và kinh nghiệm định giá cước đã được trình bày trong cuốn sách này có thể áp dụng cho việc định giá cước các dịch vụ viễn thông ở các nước khác và cho các ngành khác. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo quí giá và thiết thực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực kinh tế viễn thông.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
+ Định giá cước trong viễn thông
+ Những phát triển gần đây trong lý thuyết định giá cước kinh tế chuẩn tắc
+ Cơ cấu giá cước viễn thông ở Mỹ
+ Tổng hợp lý thuyết và thực tiễn
+ Các chỉ số giá cước điện thoại ở Mỹ…