Diễn biến mức sống dân cư, phân hoá giàu nghèo và các giải pháp xoá đói giảm nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhìn từ thực tiễn thành p

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Cành ( Chủ biên)
  • Nhà phát hành:
  • Khối lượng:
    400.00 gam
  • Kích thước:

    14,5×20,5 cm

  • Ngày phát hành:
  • Số trang: 300

 

Trên cơ sở hai đề tài nghiên cứu khoa học Phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế TP.Hồ Chí Minh và Nghiên cứu diễn biến mức sống dân cư và phân hoá giàu nghèo tại TP.Hồ Chí Minh, cuốn sách giới thiệu với bạn đọc một cách tổng quan về thực trạng mức sống dân cư, phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là tập trung phân tích sâu thực tiễn sôi động những diễn biến mức sống dân cư, phân hoá giàu nghèo tại TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời cuốn sách cũng giới thiệu các kinh nghiệm về xoá đói giảm nghèo trong thời gian qua tại Việt Nam và TP.Hồ Chí Minh, cũng như nêu lên một số ý kiến mang tính trao đổi về hoàn thiện các giải pháp, chính sách giảm thiểu sự nghèo đói và khoảng cách phân hoá giàu nghèo phát sinh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp cho bạn đọc một cách tổng quan nhất về tình hình nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của các nền kinh tế khác nhau trên thế giới, kinh nghiệm của quốc tế về giảm đói nghèo, nâng cao mức sống dân cư. ..