Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Kornai János
 • Nhà xuất bản: NXB Tri thức
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  250.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  12×20 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2007
 • Số trang: 252

 

Mục Lục:1. Sở hữu1.1. Khu vực tư nhân1.2. Khu vực nhà nước1.3. Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực1.4. Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân1.5. Các hình thức sở hữu khác.1.6. Tóm tắt: nền kinh tế nhị nguyên2. Phẩu thuật ổn định2.1. Chặn đứng lạm phát2.2. Phục hồi cân bằng ngân sách2.3. Kiểm soát cầu vĩ mô2.4. Tạo lập giá cả hợp lí2.5. Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền2.6. Vì sao lại phải làm đồng thời2.7. Dự trữ nhân đạo và kinh tế2.8. Phẫu thuật ổn định và nước ngoài2.9. Xoá bỏ nền kinh tế thiếu hụt210. Phẫu thuật và sự lành bệnh.3. Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị3.1. Tính đại chúng của chương trình3.2. Những nguồn gốc căng thẳng3.3. Một chính phủ mạnh.4. Lời cuối tâm tư5. Tài liệu tham khảo.Mời bạn đón đọc.