Cơ Sở Hạch Toán Môi Trường Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Chí Quang
 • Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893504892066
 • Khối lượng:
  200.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2002
 • Số trang: 156

 

Cuốn Cơ Sở Hạch Toán Môi Trường Doanh Nghiệp do tác giả Nguyễn Chí Quang biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý thuyết về hạch toán môi trường doanh nghiệp, kỹ thuật phân tích và xác định các chi phí môi trường, một số mô hình, kinh nghiệm ứng dụng hạch toán môi trường theo phương pháp đánh giá chi phí toàn bộ TCA (Total Cost Assessment) kết hợp với phương pháp môphỏng Monte Carlo để minh họa. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:- Chương 1: Kinh tế môi trường: Phân tích và mô hình- Chương 2: Cơ sở hạch toán môi trường- Chương 3: Chi phí môi trường- Chương 4: Mô hình xác định chi phí môi trường- Chương 5: Mô hình hạch toán môi trường doanh nghiệp- Chương 6: Mô hình hạch toán môi trường gồm 2 phần:A. Mô hình đánh giá chi phí toàn bộB. Mô hình hạch toán chi phí đầy đủ- Chương 7: Nguyên lý hệ thống quản lý môi trườngHy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, các nghiên cứu sinh và sinh viên quan tâm đến lĩnh vực hạch toán môi trường trong điều kiện đổi mới và hội nhập hiện nay, đặc biệt trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng môn khoa học mới mẻ này trong hệ thống khoa học kinh tế ở nước ta.