Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực (Bộ sách quản trị nguồn nhân lực)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Dự án Mê Kông
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  220.00 gam
 • Kích thước:

  21×29 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 97

 

Cuốn sách này đề cập đến vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và các phương thức mà trưởng phòng nhân sự có thể thực hiưện nhằm góp phần vào thành công của công ty.Mục đích cụ thể của cuốn sách là giúp bạn :- Nhận ra vai trò của doanh nghiệp – nhà quản lý đồng thời là người phụ trách quản lý nguồn nhân lực- Miêu tả mục đích và các nội dung của công tác quản lý nguồn nhân lực- Xác định những lợi ích của công tác quản lý nguồn nhân lực- Xác định các chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự- Chỉ ra những kiến thức, kỹ năng và năng lực cần có của một người phụ trách quản lý nguồn nhân lực thành công- Nhận ra một số khác biệt trong ứng dụng quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Châu á và doanh nghiệp theo kiểu phương Tây…