Chiến Lược Tài Chính Trong Quản Trị Kinh Doanh

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Đình Quế
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030050001595
 • Khối lượng:
  484.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2008
 • Số trang: 372

 

Đất nước Việt Nam chúng ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ngày càng phải đối mặt với nhiều cam go thách thức. Riêng với các Doanh nghiệp, sự cạnh tranh để sinh tồn và phát triển ngày càng trở nên khốc liệt. Bối cảnh trên đòi hỏi các Nhà Quản trị không chỉ dừng lại ở việc nắm vững một số kỹ năng tác nghiệp thông thường mà còn yêu cầu phải có tầm nhìn xa trông rộng, biết dự đoán (Forecast) về các biến động có thể xảy ra, tiên liệu về các rủi ro và các biện pháp phòng ngừa, chế ngữ, hoạch định các chiến lược về huy động vốn, sử dụng vốn, nắm bắt và vận dụng thời cơ… Như vậy, nền kinh tế tri thức yêu cầu nhà quản trị phải là nhà quản trị chiến lược. Cuốn sách “Chiến lược tài chính trong quản trị doanh nghiệp” được biên soạn nhằm đáp ứng tình hình thực tế kể trên. Ngoài ra, nó còn cung ứng nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn Sinh viên Đại học ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh… đồng thời cũng là tài liệu cần thiết giúp các nhà Quản lý Doanh nghiệp tham khảo trong quyết định tài chính (Financial decision Making) trong nhiệm vụ quản lý hữu hiệu và phát triển bền vững. Mục lục: Lời giới thiệu Chương 1: Nhận định tình hình chung về kinh tế xã hội Tình hình chung về kinh tế, chính trị và xã hội Tình hình chung về hoạt động kinh doanh thương mại Kết luận Chương 2: Nhu cầu về đội ngũ nhà quản trị có năng lực hoạch định chiến lược tài chính Nhà quản trị chiến lược có kỹ năng Nhà quản trị chiến lược có bản lĩnh Nhà quản trị chiến lược biết nhìn xa trông rộng, biết phát hiện thời cơ và nắm bắt thời cơ Kết luận Chương 3: Khái niệm chung về hoạch định chiến lược Chiến lược và hoạch định chiến lược Giới thiệu một số chiến lược kinh tế xã hội Chương 4: Chiến lược về tài chính trong quản trị kinh doanh chiến lược huy động vốn Các mô hình về chiến lược kinh doanh Chiến lược tài chính tiêu biểu: huy động vốn Chương 5: Chiến lược tiết kiệm vốn Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp Tiết kiệm vốn trong quản lý doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt Thực hiện chiến lược: (Tiết kiệm vốn lưu động) Chương 6: Chiến lược khai dụng giá phí biên tế Khái niệm về giá phí biên tế Trường hợp điển hình Chương 7: Chiến lược tối đa hoá lợi nhuận Khái niệm chung Nghiên cứu phân tích tương quan giữa giá cả và nhu cầu thị trường Ứng dung kỹ thuật quy hoạch tuyến tính Chương 8: Chớp thời cơ trong kinh doanh Thời cơ là gì? Nắm bắt thời cơ Chương 9: Chiến lược đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho doanh nghiệp Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược đầu tư TSCĐ Hoạch định chiến lược đầu tư Chương 10: Chiến lược sử dụng vốn hiệu quả Nhận diện đúng phương án sản phẩm Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn Ứng dụng nhạy bén khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh Chương 11: Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh theo phương thức hạ giá thành Kỹ thuật phân tích hoà vốn Phân tích giá phí để giảm giá thành Chương 11: Có nên vay vốn để kinh doanh hay không? Đòn cân nợ của doanh nghiệp Phân tích: Có nên vay vốn để kinh doanh? Định hướng chiến lược Chương 12: Chiến lược định giá sản phẩm Chiến lược định giá hướng vào doanh nghiệp Chiến lược định giá hướng ra thị trường Chương 13: Định giá doanh nghiệp Mục đích của định giá doanh nghiệp Các phương pháp định giá doanh nghiệp Chương 14: Dự báo nhu cầu vốn qua bảng cân đối kế toán Khái niệm về bảng cân đối kế toán Dự báo nhu cầu vốn qua bảng CĐKT Chương 15: Phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và các biện pháp để chế ngự hoặc giảm thiểu tác hại của các rủi ro nói trên Chương 16: Quyết định về tài chính Phụ lục bảng thừa số lãi suất Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của chính phủ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ tài chính Mời bạn đón đọc.