Chỉ Nam Của Các Nhà Kinh Tế Học (Tập 2)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hoàng Lâm
  , Thanh Anh
 • Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935075908949
 • Khối lượng:
  220.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2006
 • Số trang: 184

 

Chỉ Nam Của Các Nhà Kinh Tế Học (Tập 2):ho đến nay lịch sử loài người đã phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Mỗi một hình thái mới ra đời đều phản ánh sự phát triển tất yếu của kinh tế xã hội theo quy luật lịch sử . Sự ra đời của hình thái tư bản chủ nghĩa được coi là một bước ngoặc lớn trong lịch sử loài người. Giai cấp tư sản với ưu thế của nó đã tạo ra một lượng của cải vật chất lớn gấp trăm lần so với xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp rất to lớn của các nhà kinh tế học.” Chỉ nam của các nhà kinh tế học ” là một cuốn sách viết về các nhà kinh tế học tư sản cùng những cống hiến vĩ đại của họ trong sự phát triển của nền kinh tế. Người đọc có thể thông qua đó để tự bồi dưỡng cho mình về những kiến thức về kinh tế học. Cuốn sách này không phải là chính truyện của các nhà kinh tề học, nhưng nó sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về các nhà kinh tế học theo một số quy phạm, học vị, kinh nghiệm từng trải, các tác phẩm nổi tiếng và những tư tưởng cũng như nhiều giải thưởng cao quý mà họ đã nhận được….. Cuốn sách này được tham khảo bởi nhiều nguồn tư liệu, đồng thời có tiếp thu thành quả nghiên cứu của rất nhiều học giả. Hầu hết các nhà kinh tế đều rất xứng đáng để chúng ta tôn kính bởi những cống hiến của họ, nhưng xét cho cùng, cho dù anh ta vĩ đại như thế nào cũng đều có tính hạn chế của thời đại, không thể yêu cầu họ ” thập toàn thập mỹ được “. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng mỗi một cống hiến của họ liên tục nối tiếp nhau chính là một sự tiến bộ của kinh tế học.Mục lục:Lời nói đầu1. Sai lầm của nhà kinh tế học vĩ đại2. Keynes và Ruberford – “đồng chí” nhưng không “đồng đạo”3. Người thấy giỏi của Sammuelson4. Truman và hội đồng cố vấn kinh tế5. Nhà kinh tế học “hai tay đều cứng”6. Sammuelson không làm chủ tịch hội đồng tư vấn kinh tế7. Học giả chân chính của trường phái Kynes8. Nhà kinh tế học hết lòng tin theo tôn giáo9. Tại sao họ giành được giải thường Nobel kinh tế lần thứ hai?10. Chuyện về nỗi hàm oan của Friedman11. Nhà kinh tế học chú tâm đến các quần thể yếu thể12. Chiến sĩ bảo vệ tự do học thức13. Một nhà tiên phong phát triển kinh tế học14. Ông tổ của kinh tế học chủ nghĩa đế quốc15. Chủ nghĩa nhất bản thư16. Năng lực nhận thức của nhà kinh tế học………….32. Nỗi oan của những nhà kinh tế học.Mời bạn đón đọc.