Chế Độ Kế Toán Việt Nam Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, Chứng Từ Và Sổ Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1400.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2009
 • Số trang: 1060

 

Chế Độ Kế Toán Việt Nam Nội dung:Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toánI. Quy định chungII. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán Phần thứ hai: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp I. Quy định chungII. Danh mục chứng từ kế toánIII. Mẫu chứng từ kế toán IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chínhI. Quy định chung II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toánI. Quy định chungII. Các hình thức kế toán III.Danh mục và biểu mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toánCác Sơ Đồ Kế Toán Chủ Yếu Mời bạn đón đọc.