Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  9786048027537
 • Khối lượng:
  990.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Việt

 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2017
 • Số trang: 736

 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị hành chính sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đã quy định nhiều nội dung thay đổi trong cơ chế tài chính của các đơn vị này. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã và đang ban hành các nghị định, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực. Theo đó, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế cần có hướng dẫn phù hợp về phương pháp kế toán.
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp lần này bổ sung các nghiệp vụ kinh tế mà các quy định trước đó chưa đề cập đến, thống nhất biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị làm căn cứ để đơn vị cấp trên thực hiện xét duyệt quyết toán NSNN. Thông tư áp dụng cho các đơn vị sau :
– Cơ quan nhà nước
– Đơn vị sự nghiệp công lập
– Tổ chức đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước
Mời bạn đón đọc.