Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Văn Bản Mới Về Chế Độ Tự Chủ Định Mức, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hiện Dự Toán 2011, Quyết Toán Thu, Chi Ngân Sách..., Phục Hồi Xử Lý Tài Liệu Kế Toán, Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2011

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935206505528
 • Khối lượng:
  1140.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2011
 • Số trang: 696

 

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Văn Bản Mới Về Chế Độ Tự Chủ Định Mức, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hiện Dự Toán 2011, Quyết Toán Thu, Chi Ngân Sách…, Phục Hồi Xử Lý Tài Liệu Kế Toán, Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2011
Để giúp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý Nhà Nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các quy định trong các lĩnh vực, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: “Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và các văn bản mới về chế độ tự chủ, định mức, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện dự toán 2011, quyết toán thu, chi ngân sách, công tác phí, chi tiêu hội nghị, hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước 2011”.
Quyển sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
Phần thứu hai: Chế độ mới về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp
Phần thứ ba: Chế độ mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở, tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc, đi lại
Phần thứ tư: Chế độ mới về công tác phí, chi tiêu hội nghị
Phần thứ năm: Chế dộ mới về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước
Phần thứ sáu: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Mời bạn đón đọc.