Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020060000657
 • Khối lượng:
  660.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2010
 • Số trang: 532

 

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Mục lục:
Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toánPhần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
* Loại tài khoản 1: Tiền và vật tư
* Loại tài khoản 2: Tài sản cố định
* Loại tài khoản 3: thanh toán* Loại tài khoản 4: Nguồn kinh phí
* Loại tài khoản 5: Các khoản thu* Loại tài khoản 6: Các khoản chi
* Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toánPhần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ năm: Các sơ đồ kế toán chủ yếu
Mời bạn đón đọc.