Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1050.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2008
 • Số trang: 808

 

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ(Ban hành theo Quyết Định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính).Nội dung sách gồm:Phần thứ nhất: Quy Định chung.Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán.I. Quy định chung.II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán.III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính.I. Quy định chung.II. Danh mục và biểu mẫu Báo cáo tài chính.IV. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính.Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán.I. Quy định chung.II. Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán.III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán.I. Quy định chung.II. Các hình thức kế toán.III. Danh mục và mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán.Phần thứ 6: Sơ đồ kế toán.Mời bạn đón đọc.