Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (Song Ngữ Việt - Anh)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020070000395
 • Khối lượng:
  1364.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2009
 • Số trang: 772

 

Theo Quyết Định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đã Cập Nhật Theo Thông Tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Của Bộ Tài Chính.Mục Lục:I. Quy định chungII. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệpLoại Tài Khoản 1 – Tài sản ngắn hạnLoại Tài Khoản 2 – Tài sản dài hạnLoại Tài Khoản 3 – Nợ phải trảLoại Tài Khoản 4 – Vốn chủ sở hữuLoại Tài Khoản 5 – Doanh thuLoại Tài Khoản 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanhLoại Tài Khoản 7 – Thu NhậpLoại Tài Khoản 8 – Chi phí khácLoại Tài Khoản 9 – Xác định kết quả kinh doanhLoại Tài Khoản 0 – Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.
Mời bạn đón đọc.