Các quy định pháp luật về hợp đồng và mẫu hợp đồng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhóm tác giả
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  760.00 gam
 • Kích thước:

  15×22 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 774

 

Trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các quan hệ kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. Nhà nước quản lý các loại hình kinh tế bằng pháp luật.
Để đảm bảo lợi ích và công bằng của các chủ thể trên nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, đáp ứng nhưu cầu của các chủ thể kinh tế cùng đông đảo bạn đọc, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Các quy định pháp luật về hợp đồng và mẫu hợp đồng.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
I. Các quy định chung
II. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư , xây dựng, mua bán hàng hoá, đại diện môi giới, uỷ thác, đại lý, gia công, dịch vụ hội chợ, ttiển lãm thương mại
III. Hợp đồng lao động
IV. Hợp đồng chuyển giao công nghệ
V. Hợp đồng trong lĩnh vực giao thông vận tải
VI. Hợp đồng mua bán và sử dụng điện
VII. Hợp đồng bảo hiểm
VIII. Hợp đồng dân sự
IX. Hợp đồng thuê đất, thuê nhà…