Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: David Parmenter
 • Người dịch: Nguyễn Thị Kim Thương
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935205600279
 • Khối lượng:
  308.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2013
 • Số trang: 292

 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất
Bằng việc khám phá các chỉ số đo lường David Parmenter đã tạo một công cụ xuất sắc, kết nối công trình Thẻ điểm cân bằng của Robert Kaplan và David Norton với thực tế ứng dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trong tổ chức, bao gồm:
– Bốn nền tảng cơ bản dẫn dắt việc xây dựng và sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trong tổ chức.
– Mô hình mười hai bước phát triển và sử dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu.
– Bộ công cụ nguồn bao gồm bảng biểu, chương trình hội thảo và bảng câu hỏi.
– Phương pháp tiếp cận thực tế nhằm tìm ra các yếu tố thành công cốt lõi.
– Hơn 500 phép đo lường hiệu suất.
– Các mẫu biểu báo cáo phục vụ cho việc đo lường hiệu suất
– Bộ công cụ nguồn cho chuyên gia tư vấn/ đào tạo nhằm hỗ trợ các nhóm dự án trong nội bộ doanh nghiệp.
Mục đích của cuốn sách là nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án chỉ số hiệu suất cốt yếu/ Thẻ cân bằng điểm với đối tượng độc giả chính là nhóm dự án, ban quản trị cấp cao, các chuyên gia tư vấn ngoài tổ chức và các điều phối viên có vai trò quan trọng trong việc tạo ra thành công cho dự án. Vai trò của họ có thể là tài sản đáng giá cho tổ chức hoặc công ty trong nhiều năm tới hoặc cũng có thể chẳng là gì cả nếu như thực hiện các ý tưởng đo lường hiệu suất mà không đem lại kết quả gì.
Mục lục:
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Chương 1. Dẫn nhập
Chương 2. Những nền tảng cơ bản cho việc ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu
Chương 3. Xây dựng và áp dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu:
Mô hình 12 bước
Chương 4. Bộ công cụ nguồn của nhóm thực thi chỉ số hiệu suất cốt yếu
Chương 5. Mẫu báo cáo chỉ số do lường hiệu suất
Chương 6. Bộ công cụ nguồn của nhà tư vấn
Phụ lục: Cơ sở dữ liệu các chỉ số đo lường hiệu suất
Mời bạn đón đọc.