Các Chỉ Số Cốt Yếu Trong Quản Lý

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Ciaran Walsh
 • Người dịch: Trần Thị Thu Hằng
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935205600064
 • Khối lượng:
  590.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2008
 • Số trang: 460

 

Trong xã hội luôn biến động như hiện nay, điều kiện quản lý doanh nghiệp liên tục thay đổi từng ngày, các chỉ số kinh doanh sẽ giúp các nhà quản lý nhận ra những thay đổi quan trọng mà họ cần phải ngay lập tức chú ý tới. Ngay từ định nghĩa, các chỉ số đã cho chúng ta thấy mối quan hệ tồn tại giữa các phần khác nhau của một doanh nghiệp. Chúng cho thấy rõ mối tương quan quan trọng và việc cần thiết phải có một sự cân bằng tương đối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc nắm được những chỉ số cơ bản của doanh nghiệp sẽ giúp giám đốc các bộ phận phối hợp với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả hơn nhằm đạt những mục tiêu tổng quan đặt ra. Ngôn ngữ chung của kinh doanh chính là vấn đề tài chính. Vì vậy, những chỉ số kinh doanh quan trọng nhất thường cũng là những chỉ số liên quan tới tài chính. Một nhà quản lý sẽ hiểu được rằng các chỉ số tài chính chẳng qua chỉ là sự phản ánh của những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp và để thay đổi thì cần phải thay đổi tình hình thực tế của doanh nghiệp chứ không phải điều chỉnh các chỉ số. Cuốn sách này không giống với hầu hết các cuốn sách về kinh doanh khác. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong từng trang sách. Nó không chỉ đơn giản là những dòng chữ được ghi lại trên giấy, một cuốn sách hay phải được thể hiện qua nội dung và cách thức minh hoạ…Một thế giới vô cùng phức tạp như hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải chấp nhận ngày càng nhiều những quy luật của xã hội. Họ cần phải nắm bắt một khối lượng thông tin lớn nhất một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, họ cần có một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất. Đó chính là tính lô-gic thể hiện trong cách trình bày của cuốn sách này. Một cuốn sách đầy đủ nhất, cặn kẽ nhất về các chỉ số tài chính và những chỉ số khác được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý doanh nghiệp. Sự độc đáo của cuốn sách nằm ở chỗ, tất cả nội dung câu chữ đều được minh hoạ cụ thể, trực quan với các sơ đồ, bảng biểu, ví dụ,… giúp người đọc dễ hình dung và tiếp thu. Cuốn sách dành cho các chuyên gia quản trị điều hành hiểu cũng như các nhà quản lý tài chính, các giáo viên và sinh viên các trường đại học kinh tế. Mục lục: Lời nói đầu Phần 1: Kiến thức cơ sở Chương 1: Kiến thức chung Chương 2: Báo cáo tài chính Chương 3: Thuật ngữ trong bảng cân đối kế toán Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Phần 2: Kết quả kinh doanh Chương 5: Đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Chương 6: Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Chương 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Phần 3: Tính thanh khoản của doanh nghiệp Chương 8: Vòng luân chuyển tiền tệ Chương 9: Tính thanh khoản Chương 10: Thế mạnh tài chính Chương 11: Dòng tiền mặt Phần 4: Các nhân tố quyết định giá trị một doanh nghiệp Chương 12: Định giá doanh nghiệp Chương 13: Đòn bẩy tài chính và định giá doanh nghiệp Chương 14: Sự tăng trưởng Phần 5: Ra quyết định về việc quản lý Chương 15: Mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và giá Chương 16: Các chỉ số đầu tư Chương 17: Giá trị gia tăng của cổ đông (SVA) Chương 18: Phân tích việc mua lại công ty Chương 19: Tính vẹn toàn của báo cáo tài chính* Phụ lục 1: Các khoản mục đặc biệt Phụ lục 2: Danh sách các công ty được sử dụng trong ví dụ Phụ lục 3: Danh sách đầy đủ các biểu đồ chỉ số của các công ty ví dụ Phụ lục 4: Bảng chiết khấu dòng diền và bảng tổng hợp Mời bạn đón đọc.