Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Import Export Tax 2014 (Song Ngữ)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hoàng Hồng Thắm
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  9786045906279
 • Khối lượng:
  1936.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20 x 28 cm

 • Ngày phát hành:
  02/2014
 • Số trang: 916

 

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC
ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục
mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
(Biểu thuế 2014).
Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:
1)
Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách
thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ
trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng
thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.
2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh
mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu
thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi
tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự
thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh
quặng titan…)
– Đối với những nhóm hàng đã được định danh như
trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống
như trong Biểu nhập khẩu.
– Đối với những mặt hàng chưa được định
danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân
loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của
Biểu thuế nhập khẩu.
3) Biểu thuế nhập khẩu:
– Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi
so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế
giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi.
Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và
doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện
tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất
đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất
bản sách: “Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu – Import Export Tax 2014”.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Mời bạn đón đọc.