Bí Quyết Thành Công Trên Thương Trường

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Mark Mc Cormack
 • Người dịch: Vương Đăng
 • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  310.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2003
 • Số trang: 372

 

Mục Lục
Phần I : Bán hàng
Phần II :Thương Lượng
Phần III: Quản Lý
Phần IV: Vươn lên
Phần V : Tổ chức công việc
Phần Vi: Thông đạt
Phầy VII : Đi và giải trí