Bài Tập Và Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Ninh Kiều
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  600.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2008
 • Số trang: 476

 

Quyển “Bài Tập Và Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại” sử dụng kèm theo quyển “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại” đã xuất bản nhằm hỗ trợ cho việc tự học và tự rèn luyện thực hành của các bạn. Với mục tiêu hỗ trợ tối đa giúp các bạn gặt hái được thành công trong học tập cũng như công tác sau khi đã tốt nghiệp, quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: – Phần 1: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết. – Phần 2: Liệt kê đáp án các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp bạn kiểm tra lại kết quả trả lời của mình khi làm phần 1 – Phần 3: Bao gồm các bài tập và bài giải các tình huống nghiệp vụ cụ thể nhằm giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị thi hết môn học và làm quen vói việc xử lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn làm việc của các bạn. – Phần 4: Bao gồm các bài tập để các bạn tự giải nhằm củng cố kỹ năng, chuẩn bị thi hết môn học và làm quen với việc xử lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn làm việc của các bạn. – Phần 5: Bao gồm các bài tập thực hành theo nhóm nhằm giúp các bạn tập vận dụng lý thuyết đã học vào những tình huống cụ thể trong thực tiễn Mục lục: Lời nói đầu Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức Chương 1: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn Chương 3: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng Chương 4: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Chương 5: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay Chương 6: Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay Chương 7: Nghiệp vụ cho thuê tài chính Chương 8: Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu Chương 9: Nghiệp vụ bảo lãnh Chương 10: Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng Chương 11: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế Chương 12: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Chương 13: Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Chương 14: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân Chương 15: Nghiệp vụ ngân hàng điện tử Chương 16: Phân tích và đánh giá các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng Chương 17: Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng Phần 2: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Phần 3: Bài tập và bài giải các nghiệp vụ Nghiệp vụ huy động vốn Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Phân tích và thẩm định tín dụng Nghiệp vụ cho thuê tài chính Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu Nghiệp vụ thanh toán quốc tế Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Phân tích và xử lý rủi ro ngoại hối Phần 4: Bài tập tự rèn luyện Nghiệp vụ huy động vốn Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Phân tích và thẩm định tín dụng Nghiệp vụ cho thuê tài chính Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu Nghiệp vụ thanh toán quốc tế Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Phân tích và xử lý rủi ro ngoại hối Phần 5: Bài tập thực hành theo nhóm Bài tập số 1: Phân tích các báo cáo tài chính Bài tập số 2: Phân tích phương án sản xuất kinh doanh Bài tập số 3: Lập và phân tích dự án đầu tư Bài tập số 4: Thẩm định và phân tích rủi ro dự án đầu tư Bài tập số 5: Phân tích và xử lý rủi ro ngoại hối Mời bạn đón đọc.