Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Huỳnh Lợi
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020110000408
 • Khối lượng:
  528.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2010
 • Số trang: 336

 

Kế toán quản trị là phân hệ thuộc hệ thống thông tin kế toán có vị trí và tác dụng ngày càng rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực trong phạm vị rộng.
Trong lĩnh vực đào tạo, môn kế toán quản trị mới chỉ đưa vào giảng dạy những năm gần đây ở một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành kinh tế – quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, việc đào tạo còn rộng về lý thuyết, chưa đề cập đến các bài tập tình huống để giúp cho sinh viên có điều kiện nghiên cứu ứng dụng, nhằm nắm chắc nội dung môn học và có thể vận dụng trong thực tế những kiến thức đã tiếp thu.
Mục lục
Lời nói đầu
Phần bài tập
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Chương II: Khái niệm – phân loại chi phí kinh doanh
Chương III: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
Chương IV: Dự toán ngân sách hoạt động hằng năm
Chương V: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận
Chương VI: Phân tích biến động chi phí
Chương VII: Kế toán trách nhiệm các trung tâm quản lý
Chương VIII: Định giá sản phẩm
Chương IX: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn
Chương X: Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn
Phần bài tập tổng hợp
Một số đề thi mẫu về kế toán quản trị
Phần đáp án: Bài tập kế toán quản trịMời bạn đón đọc.