Bài Tập Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị
  , TS. Bùi Văn Dương
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  200.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2006
 • Số trang: 156

 

Kế toán tài chính là một môn học quan trọng đối với sinh viên khối ngành kinh tế và đặc biệt quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán.Môn học kế toán tài chính cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn để có thể thực hiện được việc thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản trị, đồng thời giúp cho nhà quản trị đọc hiểu, giải mã được thông tin kế toán thông qua các báo cáo tài chính do kế toán cung cấp.Đặc thù của môn kế toán tài chính là mang nặng tính nghề nghiệp, nên việc rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các bài tập là rất cần thiết đối với người học, bởi vì chỉ có làm bài tập, người học mới được tiếp xúc và giải quyết một cách có hệ thống các tình huống của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, từ đó hiểu được nguồn gốc, cách thức tạo lập và trình bày thông tin kế toán một cách thích ứng và hiệu quả.Cuốn sách này là tài liệu bổ ích trong học tập, nghiên cứu cho sinh viên .