Bài Tập Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Phan Đức Dũng
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  700.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2009
 • Số trang: 512

 

Sau khi độc giả đã đọc và nghiên cứu tài liệu môn Kế toán Tài chính, hoặc độc giả đã được các thầy cô hướng dẫn trong trường tại những buổi lên lớp trong các giảng đường Đại học, nhưng do hạn chế về thời gian nên đọc giả không có điều kiện thực hành thêm, cuốn sách này sẽ đáp ứng được yêu cầu tự học và nghiên cứu của độc giả.
Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 22 chương, mỗi chương được bố cục theo 2 nội dung chính: – Phần tóm tắt nội dung (phần lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu tóm lượt những nội dung cơ bản nhất, …). – Phần bài tập (những dạng bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng hay ví dụ minh hoạ từ cuốn sách Kế toán Tài chính nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập và ôn lại những bài tập cũ).

Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong DN Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền Chương 3: Kế toán hàng tồn kho Chương 4: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định Chương 5: Tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ Chương 8: Kế toán các khoản phải thu Chương 9: Kế toán các khoản ứng trước Chương 10: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Chương 11: Kế toán thuế Chương 12: Kế toán các khoản phải trả Chương 13: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước Chương 14: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá Chương 15: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh Chương 16: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính Chương 17: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác Chương 18: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu Chương 19: Kế toán kinh doanh dịch vụ Chương 20: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp Chương 21: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp Chương 22: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp Phụ lục – Phụ lục 1: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp – Phụ lục 2: Khung thời gian của tài sản cố định Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.