Bài Tập - Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, Tín Dụng Ngân Hàng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Phan Thị Cúc
 • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030070001742
 • Khối lượng:
  462.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2009
 • Số trang: 360

 

Mục lục: Phần 1: Tóm tắt lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại Chương 4: Cho vay ngắn hạn của NHTM Chương 5: Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại Phần 2: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tài liệu tham khảo. Mời bạn đón đọc.