Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Đặng Minh Hoàng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  184.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  2000
 • Số trang: 199

 

Chương trình Account Pro đã được triển khai với mục tiêu chính giảm thiểu các công việc thuộc lĩnh vực tài chính kế toán. Chính vì lý do đó, nhà xuất bản Thống kê đã cho xuất bản cuốn sách \