98 Sơ Đồ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  500.00 gam
 • Kích thước:

  20,5×28 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2004
 • Số trang: 286

 

Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần:
Tổng hợp hệ thống hóa dưới dạng sơ đồ kế toán để minh họa nội dung cơ bản của chế độ kế toán HCSN và những quy định mới hoặc có bổ sung, sửa đổi, chi tiết theo 2 loại: Đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác.
Hệ thống hóa danh mục hệ thống tài khoản kế toán, và danh mục, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN ban hành theo Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2004