81 Sơ Đồ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính Ở Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bùi Văn Dương
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  750.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2004
 • Số trang: 486

 

Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau:Phần 1: Các sơ đồ kế toánPhần 2: Chế độ báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp có thuPhần phụ lục- Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành- Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước- Các văn bản về phí và lệ phíHy vọng cuốn sách này là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà quản lý, những người làm công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị sự nghiệp có thu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, nông nghiệp, lâm nghiệp… và những người quan tâm đến chế độ kế toán này