400 Qui tắc quản lý người và việc

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lý Vĩ
 • Người dịch: Lê Khánh Trường
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893200010579
 • Khối lượng:
  275.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2004
 • Số trang: 314

 

Cuốn sách này dành cho những người đang làm công việc lãnh đạo và có chí làm nhà lãnh đạo…Quản lý con người & quản lý công việc không giống nhau, đồng thời lại liên quan chặt chẽ với nhau, trong người có việc, trong việc có người, người và việc không thể tách rời.Cuốn sách này lướt qua các lĩnh vực khoa học lãnh đạo ở Trung Quốc và thế giới từ cổ chí kim, kết hợp với các sự tích về con người và sự việc ở Trung Quốc thời nay, trình bày kinh nghiệm thành công của rất nhiều vị lãnh đạo và kinh nghiệm thiết thân của chính tác giả trong công tác thực tế lâu năm, tổng kết thành 400 qui tắc quý báu…