365 tình huống quản lý tài chính - kế toán doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Viện nghiên cứu đào tạo về quản lý
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  600.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 514

 

Những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính – kế toán là khâu then chốt để các nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong kinh tế thị trường.
365 tình huống quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp
Cuốn sách gồm 4 phần :
Phần I: Những kiến thức cơ bản về kế toán và hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Phần II: Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Phần III: Các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Phần IV: Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
Khác với nhiều cuốn sách đã có, cuốn sách trình bày những nội dung nêu trên dưới dạng những tình huống đã, đang và sẽ xuất hiện hàng ngày trong doanh nghiệp về quản lý tài chính – kế toán, cuốn sách sẽ có tác dụng như mộ Từ điển tra cứu…