36 Kế & 36 Đối Kế (72 Phép Xử Lý Khó Khăn Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hầu Gia
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2001
 • Số trang: 256

 

Với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính chất toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là kế.
Kế được định nghĩa là cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Kế là biện pháp, là cách thức, là kỹ năng giải quyết vấn đề.
Nội dung của 72 kế đã bao gồm nhiều lĩnh vực của xã hội loài người như kinh tế, chính trị, quân sự… với đầy đủ mọi mưu kế điển hình từ xưa đến nay, được đúc kết có tính đến hướng phát triển trong tương lai xa. Có rất nhiều kế mà hệ thống 36 kế cũ không có như Thả mồi bắt bóng, Thả bóng bắt mồi, Đảo kế, Đồng kế…
Các mưu kế đã được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý, những kế con nhưng quan trọng cũng được xếp riêng thành một kế, những mặt khác nhau của kế nếu quan trọng cũng được xếp riêng thành một kế.
Điều mới lạ về tính đầy đủ của hệ thống là một trong những phương tiện giúp cho con người giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
Mời bạn tìm đọc.