333 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Các Loại Hình Doanh Nghiệp (Kể Cả Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1400.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2005
 • Số trang: 677

 

Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế – tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.Cuốn sách “333 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Các Loại Hình Doanh Nghiệp (Kể Cả Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ)” được biên soạn nhằm đáp ứng những yêu cầu trên. Sách bao gồm những nội dung chính:Hệ thống báo cáo tài chính.06 hệ thống báo cáo tài chính.Một số văn bản pháp lý có liên quan.