333 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Các Loại Hình Doanh Nghiệp Kể Cả Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  704.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Việt

 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2007
 • Số trang: 404

 

– Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006)- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa(Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC ngày 14/9/2006).Cuốn sách bao gồm các nội dung:- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006.- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006- Báo cáo tài chínhMục Lục:Lời nói đầuPhần 1: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp(Thực hiện theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006)Phần 2: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa(Thực hiện theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006 của Bộ Tài Chính).Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006).Phần 4: Hệ thống báo tài chính.(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006.Mời bạn đón đọc.