268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020030002353
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2010
 • Số trang: 328

 

Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế – tài chính phát sinh trong danh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.
Mục lục:
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp
Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước
Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản (BĐS)
Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
Sơ đồ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Sơ đồ kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và chi phí khác
Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh
Các sơ đồ về bảo hành sản phẩm
Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp
Phụ lục
Mời bạn đón đọc.