26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (2001 - 2006)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2992381000749
 • Khối lượng:
  630.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2008
 • Số trang: 452

 

 
26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (2001 – 2006)
+ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1).
+ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2).
+ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31-12-2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3).
+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 31-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4).
+ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 31-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).
Mời bạn đón đọc