10 ngày học kế toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lý Thị Minh Châu – Hoàng Huy Thông
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  339.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  2001
 • Số trang: 367

 

Dữ liệu kế toán rất cần thiết cho các quyết định trong đầu tư, kinh doanh. Nhưng làm thế nào để hiểu được “ngôn ngữ kế toán” khi các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng biểu, bút toán… nếu bạn là người không thực sự am hiểu nghiệp vụ kế toán và không có thời gian để tham dự khoá học kế toán chính quy. Bạn hãy học cuốn sách và nếu bạn học một cách nghiêm túc, chỉ trong 10 ngày, bạn sẽ hiểu thế nào là bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính… Các thuật ngữ hay các bút toán đối với bạn sẽ đơn giản như học bảng cửu chương vậy…